Services

IT Consultancy


Raw werkt met multi-disciplinaire teams aan het oplossen van problemen bij klanten.

Deze teams noemen we squads. De squads focussen zich altijd op een branche én op een technologie. Hierdoor ontstaat specialistische kennis van het vakgebied van de klant én is het mogelijk om doelgericht waarde te ontwikkelen.

Innovation Engineering


Raw is ervan overtuigd dat innovatie de enige overlevingsstrategie is.

Onze squads werken bijvoorbeeld aan het efficiënter maken van de zorg. Zo gebruiken wij technologie en Internet of Things om ziekteverzuim in de zorg terug te dringen en zetten wij technologie in om de zorg efficiënter te laten werken.

Cloud Consulting


Raw ziet de cloud als opstap naar digitale transformatie.

Wij zijn geobsedeerd door de innovatie die de cloud kan bieden. We bedoelen hiermee niet het verplaatsen van data en workload naar de cloud. We bedoelen hiermee dat wanneer onze klanten hun werkprocessen in de cloud opnieuw opbouwen er talloze kansen ontstaan op het gebied van innovatie, efficiëntie en data intelligence.